Takstkontoret Valdres AS

Eiendomstaksering og teknisk rådgivning innen nybygg og omsetning av boliger

Vi har base i Valdres, men utfører oppdrag på hele Østlandet. Vi etterstreber å være den naturlige samarbeidspartneren innen rådgivning, og fokuserer på å alltid fungere som en uavhengig part i enhver byggesak.

Takstkontoret Valdres AS

Litt om oss

Takstkontoret Valdres AS ble stiftet av Martin Ingar Sælid i 1998 som en ren takseringsvirksomhet innen verdi- og skadetaksering. Dagens oppdrag retter seg mest mot tilstandsvurdering og verdisetting av boliger samt reklamasjoner og tvister i ulik grad. Vi setter kvalitet på vårt arbeid som den aller viktigste verdien i vår bedrift.

Videre fokuserer vi på å alltid fungere som en uavhengig part uansett type oppdrag og rekvirent.

Selskapet drives i dag av Gudbrand og Per Øyvind Sælid.

Vi har i 2019 tilsluttet oss Lykken ByggConsult AS, stiftet av Andreas Lykken, som en del av vår virksomhet. I denne avdelingen av selskapet tilbyr vi tjenester innen uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, 2 og 3, samt prosjektering og tegning (BIM). Vi tilbyr også konsulentbistand innen byggesøknader, trykktesting av bygninger samt bygningskontroller ut over lovpålagt kontrollgrad.

Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren innen teknisk rådgivning for bygge- og eiendomsbransjen i Valdres og omegn.

Over 30 års erfaring i Valdres

Tjenester innen taksering

Verdi og lånetakst

Tilstandsrapport

Boligsalgsrapport

Verdivurdering

Landbrukstaksering

Byggelånsoppfølging

Skadeskjønn

Innbo og løsøre

Vurdering av laft

Næringstaksering

Kom i kontakt

Vi hjelper deg gjerne

..eller bruk kontaktskjemaet nedenfor..

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon