© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

VERDI- OG LÅNETAKST

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som eneste sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med salg av eiendom.


En verditakst er gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på din eiendom.


Merk deg at en verdi- og lånetakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.