© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

LANDBRUKSTAKSERING

Takstkontoret Valdres AS takserer landbrukseiendommer i forbindelse med de behov kunden måtte ha.

 

Noen eksempler på behov for taksering
- Samlivsbrudd
- Skifte
- Overdragelse innen familien
- Finansiering og refinansiering
- Salg
- Inngangsverdier ved inngåelse av samboerskap/partnerskap.