© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

 

Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet» og en gjennomgang av oppgaven. Det foretas befaring i den skadde bygningen, hvor fagkyndig registrerer boligens oppbygning og skade. Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.


Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.