© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

TILSTANDSRAPPORT

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene. Investeringene ved f. eks. boligkjøp er gjerne flere ganger høyere som ved kjøp av bruktbil.


Det er imidlertid vanlig å foreta en teknisk gjennomgang i forbindelse med bruktbilkjøp. Resultatet er at det lett kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger når det eventuelt avdekkes mangler og feil på eiendommen. Dette vil kunne skape problemer for meglere, advokater, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre involverte.