© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Bank/ lånegiver krever normalt byggelånsoppfølging når det stilles finansiering til et byggeprosjekt.

Byggelånskontrollen utføres fra et uavhengig ståsted. Det skal vurderes hvilke verdier som er tilført til byggeprosjektet i forhold til byggelånsutbetalinger til entreprenøren.

Som grunnlag for byggelånet utfører vi forhåndstakster med basis på fremlagte opplysninger om planlagt prosjekt.