© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

PROSJEKT- OG BYGGLEDELSE

Som byggeleder tar Takstkontoret Valdres AS  ansvaret for å følge opp byggearbeidene på byggeplass i henhold til de avtaler og kontrakter som er inngått.


Arbeidsoppgaver innen byggeledelse:
- Administrasjon og ledelse av byggeplassen, på vegne av byggherren
- Kontroll av kvalitet, fremdrift og økonomi
- Kontroll av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
- Kontroll og oppfølging av miljøkrav og tiltak innen dette
- Håndtering av varsler, krav, endringer og eventuelle avvik
- Ledelse av befaringer og møter på byggeplassen
- Ledelse av ferdigbefaringer
- Behandling av sluttoppgjør fra entreprenører
- Oppfølging i reklamasjonstidRapportering