© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

INNBO OG LØSØRE

Takstkontoret Valdres  AS foretar taksering og registrering av innbo/løsøre, for bedre grunnlag for forsikringspremie eller erstatningskrav etter brann, tyveri eller lignende.