© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

BOLIGSALGSRAPPORT

En boligsalgsrapport har inkludert verditakst. En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard, en «Bygningsteknisk gjennomgang med- arealmåling». Skader og forhold som må utbedres, blir vurdert med en tilstandsgrad (TG). TG uttrykker tilstanden til objektet. Tilstandsgradene går fra 1-3, hvorav 3 er det mest kritiske. Bygninger som har TG 3 over flere punkter (grunnmur, gulv, tak, dører/vinduer) er ofte i så dårlig stand at de bør rives.

 

På slutten av boligsalgsrapporten vil man finne et rapportsammendrag. Eksempel: «Boligen må anses som et oppussingsobjekt, og det bør vurderes om det er mer lønnsomt å rive hele boligen med grunnmur og rør.»


Takstkontoret Valdres AS leverer boligsalgsrapporter av høy kvalitet.