Gudbrand Sælid

Daglig leder,
takstmann

Tlf: 911 81 534
gudbrand@valdrestakst.no

Per Øyvind Sælid

Kontrollør, teknisk tegner,
byggteknisk rådgiver

Tlf: 416 09 441
per@lykkenconsult.no

Martin Ingar Sælid

Fagsjef,
takstmann

Tlf: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

Selskapet drives i dag av Gudbrand og Per Øyvind Sælid. Vi er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Takst – Norges største fagorganisasjon innen taksering, med svært strenge krav til medlemskap og kompetanse. Som en underavdeling eier vi også selskapet Lykken ByggConsult.

Vi har kontorer både på Beitostølen, Øystre Slidre og i Fagernes, Nord-Aurdal.

Gudbrand har utført eiendomstaksering siden 1999, og besitter i dag alle relevante sertifikater innen bolig, tilstand, næring og landbruk, og er autorisert TRV-spesialist. Etterutdanning innen prosjektledelse for store byggeprosjekter, byggesakshåndtering samt lovpålagt etterutdanning i regi av Norsk Takst. Videre besitter Gudbrand lang erfaring innen taksering av landbruk med tilhørende skog, tilleggstomter, setere/støler osv.

Han har også lang erfaring fra å drive entreprenørselskap og egen laftevirksomhet. Besittelse av mesterbrev som bygg- og tømrermester.

Per Øyvind har fagskoleutdannelse innen bygg fra Fagskolen Innlandet og etterutdannelse innen byggeledelse, prosjektering, samt tegning/BIM. Han har også kursing gjennom Sintef for energiberegning av boliger og er autorisert energirådgiver gjennom Enova.

Per Øyvind har gjennomført grunnkurs innen taksering gjennom Norsk Takst og er i besittelse av mesterbrev for tømrerfaget.

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon