© 2017 Created by Digitec Media for Takstkontoret Valdres

TILSTANDSRAPPORT

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene. 

VERDI OG LÅNETAKST

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen eller boligen stilles som eneste sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med salg av eiendom.

BOLIGSALGSRAPPORT

En boligsalgsrapport har inkludert verditakst. En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard, en «Bygningsteknisk gjennomgang med- arealmåling».

Takstkontoret Valdres AS leverer boligsalgsrapporter av høy kvalitet.

VERDIVURDERING

Skal du selge din bolig? Takstkontoret Valdres AS hjelper deg videre i prosessen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker grundig verdivurdering av boligen din. Dette medfører ingen forpliktelser for deg.

LANDBRUKSTAKSERING

Takstkontoret Valdres AS takserer landbrukseiendommer i forbindelse med de behov kunden måtte ha.

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Bank/ lånegiver krever normalt byggelånsoppfølging når det stilles finansiering til et byggeprosjekt.

Byggelånskontrollen utføres fra et uavhengig ståsted. Vi forhåndstakster med basis på fremlagte opplysninger om planlagt prosjekt.

SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

INNBO OG LØSØRE

Takstkontoret Valdres  AS foretar taksering og registrering av innbo/løsøre, for bedre grunnlag for forsikringspremie eller erstatningskrav etter brann, tyveri eller lignende.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Som byggeleder tar Takstkontoret Valdres AS  ansvaret for å følge opp byggearbeidene på byggeplass i henhold til de avtaler og kontrakter som er inngått.