Konsulenttjenester

Vi utfører oppgaver knyttet til prosjekt- og byggledelse

Som byggeleder tar Takstkontoret Valdres AS ansvaret for å følge opp byggearbeidene på byggeplass i henhold til de avtaler og kontrakter som er inngått.

Arbeidsoppgaver innen byggeledelse:

  • Administrasjon og ledelse av byggeplassen, på vegne av byggherren
  • Kontroll av kvalitet, fremdrift og økonomi
  • Kontroll av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Kontroll og oppfølging av miljøkrav og tiltak innen dette
  • Håndtering av varsler, krav, endringer og eventuelle avvik
  • Ledelse av befaringer og møter på byggeplassen
  • Ledelse av ferdigbefaringer
  • Behandling av sluttoppgjør fra entreprenører
  • Oppfølging i reklamasjonstid
  • Rapportering

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon