Prosjektering

Vi hjelper deg med valg av løsninger, på bakgrunn av beregninger og dimensjonering.

Prosjektering er et område innenfor et tiltak der alle løsninger blir valgt på bakgrunn av beregninger og dimensjonering.

Her blir løsninger for dimensjonering valgt, detaljløsninger, produktvalg osv.

På dette stadiet blir arbeidstegningene produsert, og vi kontrollerer at alle løsninger er i samsvar med det som er gjeldende krav.

Vi energiberegner alle bygg vi tegner og prosjekterer.

  • Arkitekturprosjektering TK1
  • Bygningsfysikk TK1
  • Energiberegning TK1
  • Konstruksjonssikkerhet TK1

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon