Tegning

Vi tegner og prosjekterer alle typer tiltak innenfor tiltaksklasse 1

Arkitektur og tegning av hytter og hus i Valdres

Tegning innen tiltaksklasse 1

  • Skisser/forprosjekt
  • Søknadstegninger
  • Arbeidstegninger
  • Detaljtegninger

I noen tilfeller ønsker kundene at vi kun tegner søknadstegningene, og da har vi laget pakker som er tilpasset dette. Se priser for mer informasjon om de forskjellige pakkene. Alle pakker inkluderer søknadstegninger med 1 korreksjonsrunde. 3 eksemplarer av tegningene i papir inkluderes, samt målsatte pdf-eksemplar. Endringer utover 1 korreksjonsrunde gjøres på timebasis.

Oppmålingsteknisk prosjektering kommer i tillegg, og må gjøres av godkjent foretak. Ta kontakt for mer info!

Vi gjør også komplett prosjektering av tiltaket, men da avtales dette spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Praktisk info før vi begynner å tegne

Før vi starter å tegne ønsker vi enkle skisser av tiltaket du ønsker, samt utgangspunkt i en tomt vi kan tegne tiltaket på. Vi sjekker opp mot gjeldende bestemmelser for eiendommen, og tegner ut fra dette. Det er også lurt å ha en formening om fasadeuttrykk, og kanskje bilder av andre boliger i samme område.

Byggesett

Vi kan også levere totale pakker til deg som skal bygge. Vi kan ta utgangspunkt i en modell vi allerede har, og endre etter ditt behov.

Eller vi kan lage en pakke til deg ut fra de skissene vi kommer frem til. Vil du ha nøkkelferdig? Eller vil du ha bare ferdig utvendig? Vi kan lage en pakke som passer deg!

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon