Lykken ByggConsult AS, ny logoLykken ByggConsult AS, gammel logo

Lykken ByggConsult AS

Lykken ByggConsult AS eies i dag av Takstkontoret Valdres AS og drives som en underavdeling der hovedarbeidsoppgavene er innen konsulentvirksomhet, tegning, byggesøknader, prosjektering og uavhengig kontroller samt energirådgivning.

Kontakt Per Øyvind Sælid på 416 09 441 eller per@lykkenconsult.no

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon